Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Klubové aktivity

Klub anonymných alkoholikov (Prvá Košická AA Skupina)

ANONYMNÍ ALKOHOLICI (Prvá Košická AA Skupina)
Tento klub bol založený 7. júla 1999 s hlavným cieľom zbavenia sa návykových látok ako alkoholu, drog, fajčenia atď. Viac informácií nájdete v histórií tohto klubu a na webstránke tohto klubu, kde sú zapísané všetky základné informácie.

ANONYMNÍ ALKOHOLICI je združenie mužov a žien, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silné stránky a nádej, aby mohli vyriešiť ich spoločný problém a pomôcť iným zbaviť sa alkoholizmu. Jedinou podmienkou pre členstvo je túžba prestať piť. Za členstvo v združení A.A. sa neplatia žiadne príspevky alebo poplatky, podporujú sa sami prostredníctvom vlastných príspevkov. Združenie A.A. nie je spojené so žiadnou sektou, cirkevným združením, politickou stranou, organizáciou alebo inštitúciou, nemá záujem zapliesť sa do žiadnej kontroverzie, nepodporuje a ani sa nestavia proti žiadnym hnutiam. Hlavným cieľom je ostať triezvy a pomôcť alkoholikom vytriezvieť.

Združenie AA si formulovalo dvanásť krokov a dvanásť tradícii, ktorých sa držia:

 • Pripustili sme, že sme pred alkoholom bezmocní – že sa naše životy stali neovládateľné.
 • Dospeli sme k názoru, že Moc vyššia ako my, nás môže navrátiť k zdraviu.
 • Rozhodli sme sa odovzdať našu vôľu a naše životy do opatery Boha, tak ako sme Ho chápali my.
 • Pátrali sme vo svojom vnútri a urobili nebojácnu sebakritiku.
 • Priznali sme Bohu, sebe samým a ďalšiemu blížnemu presnú povahu našich chýb.
 • Boli sme úplne pripravení nechať Boha, aby nás zbavil týchto nedostatkov charakteru.
 • Pokorne sme Ho požiadali, aby nás zbavil našich nedostatkov.
 • Pripravili sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní sa so všetkými pomeriť.
 • Kedykoľvek to bolo možné, pomerili sme sa s týmito ľuďmi tvárou v tvár, okrem prípadov, keby to ublížilo im, alebo iným ľuďom.
 • Naďalej sme spytovali svoje svedomie a keď sme chybili, okamžite sme si to priznali.
 • Po duševnom precitnutí, ktoré nastalo po týchto krokoch, sme sa snažili odovzdať tento odkaz alkoholikom
 • Pomocou modlitby a rozjímania sme sa snažili zlepšiť naše uvedomelé spojenie s Bohom tak, ako sme Ho chápali my, modliac sa len za poznanie Jeho vôle pre nás a za silu vykonať to.

Anonymní alkoholici
Pravidelné stretnutia sa konajú každý utorok od 16:30 - 17:30 hod.

Kontaktná adresa:
Psychosociálne centrum
Južná trieda 27
040 01 Košice

Telefonický kontakt:
Stano: 0944 090 321
Rolo: 0904 738 956
Web:
www.alkoholici-anonymni.sk

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.