Dni nezábudky 2017-SPARK Požiarnická T Dni nezábudky 2017-SG Dneperská T Dni nezábudky 2017-Bukovecká T Dni nezábudky 2017-Automobilová T Dni nezábudky 2017-Poďakovanie-SG Dneperská Dni nezábudky 2017-Poďakovanie-SOS Automobilová Dni nezábudky 2017-Poďakovanie-SPARK Požiarnická Dni nezábudky 2017-Poďakovanie-SSOŠ Bukovecká Dni nezábudky 2017-Poďakovanie-ŠG Trieda SNP