Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Pobočka

Ponúkame:

  • sociálne poradenstvo ambulantnou formou
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • informácie v Informačnej kancelárii pre seniorov
  • kurzy a školenia
  • svojpomocný AA klub
  • koordináciu príležitostných prác
  • prax študentov, výkon aktivačnej činnosti

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.