Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register výziev na predloženie ponúk a verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok - 2016 vyzvy
vyzva-sprava-it.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.