Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register výziev na predloženie ponúk a verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok - 2017 vyzvy
Vyzva na predlozenie CP-Dodavka hotoveho jedla.pdf
Vyzva na predlozenie CP-Hygienicky material.pdf
Vyzva na predlozenie CP-interier.vybavenie.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.