Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

error -
dodatok6_k_zmluve-43skom002811-vszp.pdf
dohoda_o_zamestnavani_na_prilezitostne_prace-smz.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.