Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

error -
dodatok_4_k_zmluve-78ssas039812-dovera.pdf
zmluva_o_poskytnuti_prispevku-2014000579-mmk.pdf
zmluva_o_zvereni_majetku-2014000595-mmk.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.