Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

Notice: Undefined offset: 11 in /var/www/pscentrum.sk/www/web/o-nas/zverejnovane-dokumenty/zmluvy/2019/index.php on line 17

Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/pscentrum.sk/www/web/o-nas/zverejnovane-dokumenty/zmluvy/2019/index.php on line 18

error - rok
Interné č.Externé č.Predmet:Dodávateľ:Adresa:Dátum platnosti:Dátum zverejn.:
PSC/1/2019Darovacia zmluva č. 4/2019Nadácia U. S. Steel KošiceVstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice14.01.201914.01.2019
PSC/9/2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej sluľby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕąili dôchodkový vekMesto KošiceTrieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice 05.02.201918.02.2019
PSC/10/2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20150011SOFTPROGRES s.r.o.E. Belluša 4, 921 01 Piešťany15.02.201918.02.2019
PSC/13/20192019000252Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencieMesto KošiceSNP 1280/48A, 040 11 Košice14.02.201926.02.2019
PSC/14/2019135/OVOSOD/2019Zmluva č. 135/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodinyÚstredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8, 812 67 Bratislava11.02.201926.02.2019
PSC/15/2019279/2019Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 279/2019Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9, 040 01 Košice08.02.201926.02.2019
PSC/17/201927 119 0027Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2, 917 01 Trnava27.02.201901.03.2019
PSC/16/2019Zmluva o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4, 040 01 Košice27.02.201906.03.2019
PSC/20/2019Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie 13, 042 19 Košice06.03.201907.03.2019
PSC/25/20192019000250Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2014000595 o zverejnení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice15.02.201919.03.2019
PSC/48/2019Zmluva o spolupráciMgr. Andrea Orosová, PhD.Kostolná 60, 044 71 Čečejovce02.04.201909.04.2019
PSC/54/2019Dodatok č. 25 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka14.03.201917.04.2019
PSC/63/2019Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práceSpráva mestskej zelene v KošiciachRastislavova 79, 040 01 Košice16.04.201924.04.2019
PSC/64/2019Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS)Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9, 040 01 Košice21.03.201924.04.2019
PSC/100/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice19.06.201901.07.2019
PSC/101/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice19.06.201901.07.2019
PSC/102/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice19.06.201901.07.2019
PSC/103/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice19.06.201901.07.2019
PSC/107/2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 83/2019Nadácia SPPMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava01.07.201902.07.2019
PSC/111/20196/2019Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2019Fond zdravia mesta Košice, NFTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice12.07.201918.07.2019
PSC/112/20199106614816Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava19.07.201924.07.2019
PSC/113/20199106614817Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava19.07.201924.07.2019
PSC/114/20199106614821Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava19.07.201924.07.2019
PSC/115/20199106614820Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava19.07.201924.07.2019
PSC/126/2019Darovacia zmluvaInlogic Software s.r.o.Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica18.07.201924.07.2019
PSC/127/2019Zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom a o zabezpečení ochrany osobných údajovŠtudentský servis, s.r.o.Jedlíkova 5, 040 11 Košice22.07.201924.07.2019
PSC/128/2019Dodatok č. 26 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava11.07.201930.07.2019
PSC/132/2019ZM-KO-OD-19-0586_SZZmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-19-0586_SZKOSIT a.s.Rastislavova 98, 043 46 Košice25.07.201915.08.2019
PSC/133/2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. 135/OVOSOD/2019Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8, 812 67 Bratislava02.08.201919.08.2019
PSC/134/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614817Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava22.08.201923.08.2019
PSC/135/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614821Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava22.08.201923.08.2019
PSC/136/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614816Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava22.08.201923.08.2019
PSC/137/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614820Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava22.08.201923.08.2019
PSC/151/201930/NZ/NP/2019Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 30/NZ/NP/2019Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice04.09.201905.09.2019Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.