Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


OZ Podané ruky

Milí priatelia,

vieme, že v týchto dňoch dostávate množstvo prosieb o poskytnutie 2% daní z Vášho príjmu. Boli by sme však radi, keby ste si vybrali práve nás.

Občianske združenie Podané ruky vzniklo roku 2004 a vystupuje ako mimovládna organizácia, ktorá úzko spolupracuje s organizáciou Psychosociálne centrum so sídlom na Jegorovovom námestí 5 v Košiciach. Táto spolupráca vznikla z nevyhnutnej potreby starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov, ktoré je jednou zo základných hodnôt života. Spoločným cieľom oboch organizácií je práve táto myšlienka poskytovania pomoci všade tam, kde to nie je povinnosťou štátnej starostlivosti. Spoločne venujeme primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu.

Hlavným poslaním OZ Podané ruky je:
- podpora činnosti v psychosociálnych centrách, rehabilitačných strediskách a chránených dielňach
- zvyšovanie sociálnej integrácie duševne chorých do spoločnosti
- vzdelávacie programy pre rodinných príslušníkov duševne chorých
- konzultačná, publikačná a prednáškova činnosť s cieľom sociálnej inklúzie
- poskytovanie pracovnej asistencie a supervízie
- poskytovanie psychosociálnych výcvikov, antistresových a relaxačných tréningov zvládnutia stresových situácií, atď.

Vďaka Vášmu príspevku budeme môcť realizovať naše projekty a intenzívne podávať pomocnú ruku tým, ktorí nás o to žiadajú. Aj s Vašou pomocou naplníme naše poslanie. Poslanie s jednoduchým zámerom pomáhať.

Pomáhame tam, kde pôsobíme.

Pripravili sme pre Vás tlačivá pre poukázanie 2% z daní z príjmov.

S vďakou uvítame, ak o tejto možnosti budete informovať aj Vašich známych.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.