Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Tlačivá pre poukázanie 2% z daní z príjmov
Zamestnanci

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (viď nižšie).
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu z dane (viď nižšie).
 5. Vyplnené vyhlásenie, potvrdenie doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Daňový úrad prevedie prostriedky do 90 dní v prospech o. z. Podané ruky.
Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vo formáte PDF
Potvrdenie o o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít pre poukázanie 3% z dane

Fyzické osoby

 1. Vypočítajte si 2%, resp. 3% z Vašej dane:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné: IČO 35562650, Občianske združenie Podané ruky, Jegorovovo nám. 19/5, 040 22 Košice.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte celú daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad prevedie prostriedky do 90 dní v prospech o. z. Podané ruky.
Daňové priznanie fyzických osôb - typ A a potvrdenie o podaní DP
Daňové priznanie fyzických osôb - typ B a potvrdenie o podaní DP
Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít pre poukázanie 3% z dane

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%)
Daňové priznanie právnických osôb a potvrdenie o podaní DP

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.