Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Krehké duše svojim Košiciam II

Projekt mal výrazne informačný charakter – išlo o prezentáciu činnosti viacerých spolupracujúcich organizácií, ktoré sa profesionálne venujú poskytovaniu sociálnych služieb občanom mesta Košice. Projekt „KREHKÉ DUŠE svojim Košiciam II.“ vyústil jednodňovým kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré bolo prezentáciou práce organizácií, ich programov a aktivít. Bolo pozvánkou pre všetkých Košičanov, aby neváhali a v prípade potreby využili služby odborníkov v sociálnej oblasti. Podujatie sa stalo priestorom na zníženie sociálnej izolácie ľudí so zdravotným postihnutím, aj oslavou súdržnosti. Miestom realizácie jednodňového kultúrno-spoločenského podujatia bola Hlavná ulica v Košiciach (Dolná Brána ), ktorá je dostupná širokej verejnosti. Rovnako si na tomto priestore ceníme jeho dispozičné riešenie, ktoré umožnilo inštalovať výstavy a zrealizovať kultúrno-spoločenské podujatie. Náležitú pozornosť bola venovaná príprave kultúrno-spoločenskej časti projektu. Využili sa skúsenosti z prvého ročníka projektu, kde sa nám podarilo zapojiť samotných hendikepovaných ľudí a pripraviť s nimi celodenný program, ktorým predstavili svoj svet Košičanom. Inštaláciami výstav, vystúpeniami, aj neformálnymi rozhovormi s návštevníkmi podujatia – získali pocit výnimočnosti, satisfakcie za niekoľkotýždňovú prípravu. Zapojené organizácie ocenili záujem verejnosti o ich prezentácie, a vysoko hodnotili osoh zo spolupráce, ktorý sa prejavil vo forme zlepšenia toku využiteľných informácií, vzniku nových spoločných aktivít alebo v poskytovaní služieb týchto organizácií recipročne. Počas prípravy na projekte mohli klienti partnerských organizácií tvoriť výtvarné diela, kostýmy, kulisy, nacvičovať divadelné a hudobné vstupy. V rámci prác v tvorivých dielňach získali aj nové sociálne zručnosti. Projekt bol realizovaný v roku 2011, bol podporený Nadáciou PRO CASSOVIA a mediálne ho podporilo EHMK 2013 a mesto Košice.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.