Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Nezábudka seniorom
Nezábudka seniorom

Psychosociálne centrum, vďaka finančnej podpore Ligy za duševné zdravie, zrealizovalo v období júna 2016 veľmi pekný projekt „Nezábudky seniorom“. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov využívajúcich sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V rámci projektu boli pre záujemcov pripravené bezplatné bloky Canisterapie a Biblioterapie s tréningom pamäte. Stretnutia sa konali pod odborným vedením skúsenej canisterapeutky s jej štvornohým tímom psíkov a psychologičky Psychosociálneho centra.

Počas troch stretnutí canisterapie sme mali možnosť vídať obrazy naplno otvorených emócii ako sú dojatie, šťastie, strácajúci sa strach z nepoznaného, miznutie obáv a budovanie vzájomnej dôvery. Nakoľko je v takýchto zariadeniach často obmedzenie a zákaz chovať vlastné zviera z objektívnych dôvodov, stretávali sme sa s veľkým prejavom šťastia z možnosti pohladiť psíka a cítiť jeho fyzické teplo a hebkú srsť na rokmi zvráskavených dlaniach. Citáty a výpovede o neodolateľnom a oddanom pohľade psíka boli reálne prítomné, čoho dôkazom boli pocitové zimomriavky a neudržateľne vlhké oči dojatím. A to všetko bolo sprevádzané šťastným vrtením chvostíkov, ktoré mnohokrát rozžiarilo všetky tváre veľkým úsmevom.

Účastníkom biblioterapie sa na troch stretnutiach, pomocou reprodukovania príbehov z kníh, otváral svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov, ktoré boli zapadnuté v úzadí pamäte. Myseľ sa rozhovormi prebúdzala smerom k vlastným spomienkam a dávno prežitým príbehom. Skupinové stretnutia s knihou vytrhli prítomných zo všednosti dní a umožnili im virtuálne zažiť rôzne dobrodružstvá. Táto krásna aktivita sa nenásilne spojila s liečbou a nenásilne uľaviť v rôznych vnútorných tenziách klientov. Celkovú atmosféru na všetkých aktivitách spríjemňovalo zabezpečené malé občerstvenie.

Psychosociálne centrum sa už dlhoročne aktívne zapája ako koordinátor do verejnej zbierky Dni nezábudiek, čím sa snaží získavať financie na rôzne projekty pre svojich klientov, ktorým poskytuje zdravotnícke a sociálne služby v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Príjemné chvíle z aktivít projektu môžete precítiť aj Vy vďaka fotogalérii.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.