Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Podporíme zdravé starnutie

Psychosociálne centrum s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f. vo výške 280 eur zahájilo v januári 2010 projekt „Podporíme zdravé starnutie“. V rámci projektu sa uskutoční kurz trénovania pamäti pre seniorskú populáciu a prednášky z oblasti prevencie psychických ochorení a zdravého starnutia. Prednášky umožnia seniorom získať informácie o zdravom starnutí, ochrane vlastného zdravia a včasnej diagnostike psychických ochorení. Na prednáškach predpokladáme účasť 40 seniorov. Kurz trénovania pamäti je efektívnou a hravou formou prevencie demencie vo vyššom veku, podporuje kognitívne a pamäťové funkcie. Kurz bude prebiehať raz týždenne, spolu 10 týždňov v rozsahu 1,5 hodiny. Tréning pozostáva z psychomotorických cvičení, pamäťových techník, rôznych úloh podporujúcich koncentráciu a tvorivé pamäťové schopnosti. Zlepšenie pamäti prináša väčší pocit samostatnosti a zároveň zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti. Predpokladaný počet je 10 – 12 seniorov v skupine. Do kurzu trénovania pamäti sa seniori môžu prihlásiť po prednáške, ktorej termín a miesto konania budú ešte zverejnené na webe alebo priamo v Psychosociálnom centre na tel. čísle 055/6784520. Hlavnou koordinátorkou programu je Mgr. Mariana Gergeľová.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.