Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"
Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"

Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku „Naše mesto“ sa zapojili aj obyvatelia (seniori) malometrážnych bytov na Južnej triede v Košiciach. Dňa 16. júna 2017 sa do akcie zapojili skrášlením okolia bytového domu, v ktorom im Mesto Košice poskytuje možnosť nájomného bývania. Hlavnou aktivitou projektu „Sadíme so seniormi“ bola spoločná výsadba okrasných rastlín a drevín, ktoré spolu so zeminou bezplatne zabezpečila Správa mestskej zelene v Košiciach. Účastníci projektu sa spolu s pracovníčkou pobočky Psychosociálneho centra zhostili svojich úloh s veľkou energiou aj napriek vyššiemu veku a vysokým horúčavám. Veľkým zážitkom bolo vidieť čakan v rukách krehkej ženy (dôchodkyne), ktorá bojovala so starými koreňmi v pôde. Samotná výsadba rastliniek bola ohrozená nečakaným daždivým počasím. Dobrovoľníci to však poňali ako pomoc zo strany pani prírody. Im priniesla čerstvý vzduch a rastlinkám potrebnú vlahu.

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť aktívne starnutie u občanov vyššieho veku a občanov na dôchodku, vďaka ktorému je vyšší predpoklad zmiernenia alebo úplného zastavenia pocitu samoty, nepotrebnosti a zbytočnosti. Vedľajším zámerom bolo podporiť a viesť seniorov k posilneniu nových sociálnych kontaktov vo svojej komunite a vytvoriť priestor pri udržiavaní kognitívnych ale aj manuálnych zručností.

Otvorte si fotogalérii a pozrite si dielo rúk dobrovoľníkov.

Projekt bol podporený mestským podnikom Správa mestskej zelene v Košiciach..

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.