Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Projekt Schola

Nenič svoje telo – primárna prevencia drogových závislostí

História tohto projektu
už tretí rok sústreďuje svoje aktivity v mestskej časti Košice-Šaca, ktoré sú zamerané na prevenciu sociálneho vylúčenia v oblasti vzdelávania rómskej komunity. Rómske deti vo veku 8-15 rokov majú v lokalite Košice-Šaca obmedzené možnosti zapojiť sa do voľnočasových aktivít na miestnej škole v dôsledku segregácie a nízkej vzdelanostnej a sociálno-ekonomickej úrovne rodín, z ktorých pochádzajú. Tento projekt nadväzuje na započatú tradíciu vzdelávacích programov pre rómsku komunitu tejto mestskej časti. V rámci vzdelávacieho programu Psychosociálne centrum pripravilo tri prednášky o drogovej závislosti, ktoré prednášal MUDr. Shekieb.

Projekt Schola sa sústreďuje na aktivity v mestskej časti Košice-Šaca, ktoré sú zamerané na prevenciu sociálneho vylúčenia v oblasti vzdelávania rómskej komunity. Tento projekt nadväzuje na započatú tradíciu vzdelávacích programov pre rómsku komunitu z tejto mestskej časti. Primárnym cieľom projektu Nenič svoje telo – primárna prevencia drogových závislostí je odradiť od prvého použitia drogy alebo aspoň na čo najdlhšie odložiť prvý kontakt s drogou.

Cieľové skupiny: mladší školský vek (8-11 rokov) / starší školský vek(12-15 rokov)

Psychosociálne centrum – odborný garant a lektor projektu

PSC sa zapojilo do aktivít v termíne realizácie 01/2006 – 12/2006:
1. Výskum situácie v oblasti rodiny, osobného života, znalostí dieťaťa
2. Prednášky a semináre

Témy prednášok:

  • závislosť na alkohole
  • nikotizmus
  • marihuana
  • fetovanie
  • hazardné hráčstvo

Cieľom prednášok a seminárov bol rozvoj zručností predovšetkým v nadväzovaní zdravých vzťahov mimo rodiny, v schopnosti čeliť sociálnemu tlaku, zručnosť rozhodnúť sa, efektívne riešiť konflikty, problematika návykových látok – ich účinky a riziká.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.