Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Záhradná slávnosť

Občianske združenie Podané ruky v spolupráci s Psychosociálnym centrom, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Centrom voľného času Mikádo pripravili projekt Záhradná slávnosť.

Záhradná slávnosť Spolupráca Psychosociálneho centra a združenia Podané ruky vznikla z nevyhnutnej potreby starostlivosti o duševné a sociálne zdravie obyvateľov mesta. Jednou z našich spoločných cieľových skupín sú ľudia s hendikepom, pre ktorých vytvárame priestor na spoluprácu, zmysluplné trávenie voľného času, prezentáciu zručností a schopností. Našim hlavným úmyslom a cieľom v tomto projekte je podporiť sebavedomie a začlenenie hendikepovaných do spoločnosti. Projekt začal v polovici júla, odkedy prebieha práca odborníkov, členov OZ, partnerov a dobrovoľníkov. Do prípravy a realizácie projektu sú aktívne zapájaní samotní hendikepovaní a dobrovoľníci, ktorí vytvárajú výrobky v tvorivých dielňach a pripravujú hudobno-dramatický program. Desať týždňov príprav vyvrcholí v septembri jednodňovým kultúrno–spoločenským podujatím, na ktorom vystúpia aj účinkujúci z ďalších prizvaných organizácií. Súčasťou podujatia budú aj interaktívne aktivity, ktorými chceme priblížiť verejnosti prežívanie ľudí s postihnutím a prispieť k odbúraniu bariér medzi nami.

Kultúrno-spoločenské podujatie „Záhradná slávnosť“
sa uskutoční 1.októbra 2008 (v stredu) v altánku Mestského parku. Na podujatie pozývame všetkých našich klientov, priaznivcov aj širokú verejnosť. Tešíme sa na stretnutie s Vami v čase od 9:00 do 17:00.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Vykročme si v ústrety Konta Orange, n.f.“

Ukončenie projektu
Projekt Záhradná slávnosť sme úspešne zavŕšili kultúrno-spoločenským podujatím s rovnomenným názvom. Myšlienku podujatia svojou účasťou alebo účinkovaním v programe podporili títo hostia:
nezisková organizácia Maják n.o. , občianske združenie Usmej sa na mňa, kapela Day Break, hudobné duo NH6, spevák Laco Boda, taekwon-do pri CVČ Mikádo.

Kultúrny program zahájili hendikepovaní klienti Psychosociálneho centra a OZ Podané ruky, spolu s dlhodobo nezamestnanými a dobrovoľníkmi naštartovali atmosféru spolupatričnosti a pohody. Ich básničky, pesničky a hraná rozprávka mali veľký úspech. Nasledovala rozhlasová hra v podaní mladých ľudí z OZ Usmej sa na mňa. Medzi jednotlivými vstupmi prebiehali rozhovory so zástupcami jednotlivých organizácií, účinkujúcimi aj okoloidúcou verejnosťou. Myšlienku podujatia a jeho prepojenosť s verejnosťou skvele udržiavala moderátorka Liana Ivanová. Po krátkej pauze nás rozprúdila svojimi piesňami v štýle gothic rock kapela Day break, zo stoličiek nás odlepilo aj raperské duo NH6 bratov Wilnrotterovcov, ktoré prilákalo najmä mladých okoloidúcich. Hudobné vystúpenie uzatvoril prevzatými piesňami Laco Boda z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na záver celej slávnosti sme uvideli majstrovské výkony detí z taekwon-da pri CVČ Mikádo. Celé podujatie bolo sprevádzané interaktívnymi aktivitami približujúcimi problémy postihnutých: Hmatové hádanky, hra Telefón, Biela palička, Vnímajme svet očami postihnutých, Poznajte svoje meno v Braillovom písme a výstavami prác postihnutých ľudí Cesta duše a Cesta svetla.

Poďakovanie
Aj touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným organizáciám, účinkujúcim, dobrovoľníkom, že pomohli vytvoriť priestor pre prezentáciu tvorby postihnutých ľudí, bez nároku na honorár. Dúfame, že malý darček, ktorí vyrobili v tvorivých dielňach klienti Psychosociálneho centra a OZ Podaných rúk, im bude pripomínať túto milú udalosť. Ďakujeme aj tým, ktorí rôznym spôsobom prispeli k realizácií myšlienky podujatia a poskytli nám pomoc alebo svoje služby zdarma, prípadne so zľavou.

Fotografie
Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.