Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Psychodiagnostika

Psychodiagnostika:

  • kompletné klinicko–psychologické vyšetrenie z liečebných dôvodov
  • posudkové vyšetrenie
  • vyšetrenie štruktúry osobnosti
  • vyšetrenie úrovne intelektu
  • vyšetrenie stupňa narušenia jednotlivých funkcií – pamäte, pozornosti...
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.