Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

error -
dodatok8_k_zmluve-96-00012-sph-600-mmk.pdf
dohoda_o_zamestnavani_obÄŤanov-k13.pdf
zmluva_o_poskytnuti_prispevku-2015000442-mmk.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.