Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Sociálna pomoc

Poskytujeme ju formou sociálneho poradenstva (základného a špecializovaného) a pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.


POMOC PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV A PRÁVOM CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV

Je odborná činnosť zameraná na poradenstvo a pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a pod.

SOCIÁLNE PORADENSTVO

Je odborná sociálna služba pomáhajúca ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií. Na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva sme získali akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je zamerané najmä pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov, nezamestnaných.

Hlavným nástrojom sociálneho poradenstva je poradenský rozhovor. Na základe prvého kontaktu s klientom a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádza, stanovíme po vzájomnej dohode možnosti riešenia jeho sociálnej situácie, zameráme sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu jeho problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc. Našou ambíciou je pomôcť občanovi orientovať sa vo vlastnom sociálnom priestore a podporovať využívanie prirodzených zdrojov pomoci v rodine a v najbližšom sociálnom prostredí.

Poradenstvo je zamerané na rozvoj sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností aj klienta na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov. Na tréning každodenných a komunikačných zručností, podporu sebaobhajoby a samostatného nezávislého života, podporu sociálnej siete, výber optimálnej pomoci, formy alebo typu sociálnej služby a podobne.

Obrátiť sa nás môžete, keď prežívate ťaživú životnú situáciu, ste v núdzi, stratili ste zamestnanie, potrebujete sa zorientovať sa vo svojej sociálnej situácii, vo svojich právach, nárokoch a povinnostiach, keď máte nepriaznivý zdravotný stav, potrebujete informácie o možnej pomoci a službách, neviete ako vybaviť žiadosť do zariadenia sociálnych služieb, dôchodok, kompenzácie, alebo keď neviete na koho sa vlastne obrátiť a pod.

Službu poskytujeme bezplatne.

V pracovných dňochna pobočke (Južná trieda 23, Košice).
Pondelok 7:30 – 12:00 , 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 , 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 , 12:30 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 12:00 , 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:30 , 12:00 – 14:00
Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky na čísle 055/ 6784 520.
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.