Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Detský domov

Dohoda o vzájomnej spolupráci od 01.01.2005 medzi Detským domovom v Košickej Novej Vsi a Psychosociálnym centrom

Formy vzájomnej spolupráce :
- prednášky s odbornou psychosociálnou tematikou podľa potreby klientov Detského Domova
- psychologické poradenstvo
- sociálne poradenstvo
- odborná pomoc v odbore psychiatria
- 2-4 razy mesačne skupinové arteterapeutické stretnutia (výroba umeleckých predmetov ako napr. výroba pozdravov na aktuálnu tematiku, hračiek, maľovanie na sklo alebo keramiku a podobne, s cieľom zvyšovania manuálnych zručností a zvyšovania vlastných schopností klientov)

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.