Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu:
Alkoholizmus

Závislosť od alkoholu je choroba ktorá vzniká a rozvíja sa následkom nadmerného požívania alkoholu. Alkoholizmus, ako každá choroba má určité vývojové fázy. V prvej a druhej fáze je pomoc ešte ľahká, lebo stačí vlastné rozhodnutie, aby človek prestal piť.

V tretej a štvrtej fáze prichádza do úvahy už len pomoc najprv v ústavnom, potom v ambulantnom liečení, lebo bez lekárskej pomoci sa už chorý z alkoholizmu nevylieči.

Ak sa choroba rozvinie jedinou alternatívou je absolútna abstinencia. Inak sa pitie stane nekontrolovateľným. Šancu na úspešné abstinovanie zvyšuje dlhodobé doliečovanie, ktoré v našich podmienkach prebieha formou klubov a združení abstinentov.

Anonymní alkoholici (AA) je združenie abstinujúcich alkoholikov z dlhoročnou tradíciou. V našom zariadení majú priestor na svoje aktivity a radi uvítajú nových členov, alebo ľudí ktorí potrebujú pomoc v ťažkom a zložitom zápase so závislosťou.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.