Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu:
Bolesti hlavy s psychickou zložkou

Najčastejšie je bolesť hlavy zapríčinená celkovým napätím, taktiež aj zvýšeným tonusom svalov v obličajovej, spánkovej a temennej časti hlavy, takisto aj šije. Mnohých možno prekvapí, že častejšie než stres a nervozita sa na tomto napätí podieľa doposiaľ okuliarami či šošovkami nekorigované poruchy zraku, teda nutnosť neustálej zvýšenej koncentrácie. Ďalšími bolesťami hlavy, ktorými sa zaoberajú v spolupráci s ostatnými odborníkmi i psychoterapeuti, sú migréna, ďalej bolesti hlavy spôsobené trvalým užívaním práškov proti bolesti, bolesti hlavy spojené s odvykacou liečbou a veľmi riedke tzv. clustrové bolesti, paroxysmálna hemikrania a neuralgia.

Skúsenosť, že väčšina bolestí hlavy súvisí s napätím, vyjadruje aj rad prísloví, ako že si človek robí z niečoho hlavu, že je hlava napnutá k prasknutiu. Aj príslovka hlavne znamená, že do hlavy projikujeme dôležité rozhodnutia, dokonca stred nášho duševného života. Tým sa hlava a napätie v nej stáva výslednicou najrôznejších konfliktov a problémov. Najčastejšou príčinou je psychosociálny stres, napätie čeľustných svalov (tzv. bruxizmus) s nočným škrípaním zubov, úzkostné a depresívne stavy. Bolesti sú väčšinou stredne intenzívne, pomaly sa vyvíjajúce, trvalejšieho charakteru, majú charakter tlaku a nepríjemného napätia.

Neexistuje určitá osobnostná charakteristika pacientov trpiacich bolesťami hlavy, pozitívna korelácia je nachádzaná iba obecne s neuroticizmom, čo potvrdzuje aj klinická skúsenosť.

V komplexnej psychoterapii bolestí hlavy sa uplatňujú všetky metódy vedúce k zníženiu celkového a obzvlášť svalového napätia. V psychosomatických klinikách sa kombinujú špeciálne uvoľňovacie cvičenia, masáže, elektroterapia s možnosťou prerušenia bludných bolestivých kruhov elektrickými impulzmi, ďalej sa jedná o progresívnu svalovú relaxáciu, o metódu autogénneho tréningu a o biofeedback – teda sebakontrolu so sledovaním, ako sa koncentrácia na uvoľnenie objektivizuje na príslušnom malom prístroji či obrazovke, čím je poskytovaná spätná väzba.

Migréna je charakterizovaná jednostrannou bolesťou hlavy, ktorá má pulzujúci charakter a prakticky znemožňuje akúkoľvek pracovnú činnosť. Často je doprevádzaná nevoľnosťou a zvracaním, zvýšenou citlivosťou na svetlo a hluk. Prebieha v záchvatoch, ktoré trvajú niekoľko hodín až dní a môže im predchádzať tzv. aura, ktorá sa prejavuje ako jednostranná porucha zraku, citlivosti, či prechodné obrny tváre, niekedy spojené aj s poruchou reči. Migréna býva čiastočne podmienená dedičnosťou, môže začať už v puberte a objavovať sa v súvislosti s menštruáciou. Niekedy môžu migrénu vyvolávať bolesti hlavy spojené s napätím. Niekedy panovala predstava, že migrenózne bolesti sú spôsobené spazmami či poruchami krvného zásobenia mozgu, dnes vieme, že sa jedná o poruchy bioelektrickej mozgovej činnosti, vzdialene podobnej búrke s bleskami. Zdá sa, že u migrény môžeme hovoriť o určitom type osobnosti, jedná sa zvlášť o pacientov s veľmi silným zmyslom pre povinnosť, ktorí si zvykli na neustálu pracovnú činnosť, takže sa migréna často prejavuje pri zmene tohto navyknutého stavu na začiatku víkendu či dovolenky.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.