Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu: Emócie
Emócie poznáme:
 • nižšie: človek ich má spoločné s ostatnými živými tvormi
 • vyššie: označujú sa ako city.
Emócie (city) majú 3 základné charakteristiky:
 1. cit (emócia) je vždy subjektívny – nedá sa prežiť za druhého
 2. emócie majú intencionálny charakter – viažu sa k niečomu (mysleniu, správaniu)
 3. emócie sú doprevádzané telesnými prejavmi – začervenanie, zblednutie, iné vegetatívne reakcie.
V prípade elementárnych emócií môže dôjsť k niekoľkým závažným poruchám:
 1. poruchy základných emotívnych prejavov (tzv. globálne poruchy)
  – nevyrovnanosť, emocionálna labilita, kolísanie nálad ...
 2. patologické nálady – najčastejšie:
     nálada patologického smútku
     nálada chorobne veselá (manická)
     chorobne úzkostná nálada
     chorobne zlostná nálada
 3. afekty - ako bežný prejav človeka – prudké rozčúlenie
  – patologický afekt: na vrchole afektu sa ukáže porucha vedomia spolu s amnéziou (stratou pamäti)
 4. averzie – odpor voči určitému predmetu
  vášne – dlhodobé zameranie na nejakého človeka, predmet, stav ...
 5. fóbie – nutkavé emócie, sú aj pre samotného človeka nezmyselné, musí sa im však venovať
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.