Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu: Fóbia z lietania

Tieto riadky sú určené vám, ak odpoviete na nasledovné otázky ÁNO:

  1. Mám nadmerný alebo neopodstatnený strach z lietania?
  2. Spôsobuje mi tento strach problémy alebo mi vadí v každodennom živote?
  3. Mám dostatočnú motiváciu zbaviť sa tohto strachu?
  4. Som ochotný znášať dočasné zvýšenie úzkosti alebo prechodné zhoršenie problémov, aby som sa strachu zbavil?

Fóbia z lietania je nadmerný a neopodstatnený strach zo situácií týkajúcich sa cestovania lietadlom, ktorý spôsobuje vyhýbanie sa lietaniu. Aby sme mohli hovoriť o fóbii, strach musí spôsobovať výrazné nepohodlie alebo obmedzovať život človeka. Napríklad človeka, ktorý má strach z lietania, ale nikdy nemal príležitosť ani túžbu cestovať lietadlom, nemôžeme považovať za fobického. Tento strach by mal výrazne zasahovať do každodenného života človeka a mal by mu spôsobovať výrazné obtiaže.

Niektorí ľudia s fóbiou z lietania sa lietaniu vyhýbajú úplne, iní lietajú len zriedkavo. Fobickí jedinci, ktorí pokračujú v lietaní, používajú počas letu stratégie skrytého vyhýbania, ako sú odvrátenie pozornosti, napr. pomocou hudby, čítania, liekov, alkoholu, alebo sa snažia obmedzovať situácie, za ktorých lietajú, napr. lietajú len v určitých typoch lietadiel.

Väčšina ľudí s fóbiou z lietania udáva strach z možnosti, že lietadlo havaruje alebo bude unesené. U každého jedinca ovplyvňujú strach rôzne faktory. Strach často zhoršuje zlé počasie, turbulencia a neobvyklé zvuky počas letu. Podobne dĺžka letu, práve tak, ako určité časti letu (štartovanie, pristávanie) môžu ovplyvňovať mieru úzkosti. U niektorých ľudí vyvoláva extrémny strach už len to, že sú v lietadle, alebo pomyslenie, že do neho majú nastúpiť.

Niektorí ľudia sa vyhýbajú lietaniu z dôvodov, ktoré nesúvisia s fóbiou z lietania. Napríklad ľudia s fóbiou z výšok sa vyhýbajú lietaniu, pretože majú strach, keď sú vo výške. Neboja sa vzlietnutia alebo pristávania, ich strach sa zhoršuje vtedy, keď lietadlo letí vysoko nad zemou. Tiež odmietajú sedieť na sedadlách pri okne, odkiaľ môžu vidieť ako vysoko lietadlo letí.

Ako zasahuje fóbia z lietania do života človeka? Napriek úsiliu vyhnúť sa lietadlu sú mnohí ľudia s fóbiou z lietania občas nútení cestovať ním. Cestovanie lietadlom je však pre nich nepohodlné, zvlášť ak sa vyskytnú nejaké neočakávané udalosti, ako je oneskorenie letu, turbulencia a pod. Počas letu pociťujú intenzívne telesné nepohodlie prejavujúce sa nárastom vzrušenia alebo panikou, a pocitmi ako sú búšenie srdca, nedostatok dychu, nevoľnosť, trasenie, potenie a pod. Tieto telesné pocity môžu viesť k strachu zo straty kontroly, vracania, odpadnutia, zbláznenia, z rozpakov, alebo dokonca strachu zo smrti, napríklad v dôsledku infarktu. Preto títo jedinci pociťujú intenzívne nutkanie utiecť zo situácie, čo je potom príčinou ďalšieho strachu, napr. si predstavujú ako skúšajú uniknúť z letiaceho lietadla.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.