Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu: Fóbia zo zvierat

Tento článok je určený vám, ak odpoviete na nasledovné otázky ÁNO:

  1. Mám nadmerný alebo neopodstatnený strach zo zvierat alebo hmyzu?
  2. Spôsobuje mi tento strach problémy alebo mi vadí v každodennom živote?
  3. Mám dostatočnú motiváciu zbaviť sa tohto strachu?
  4. Som ochotný znášať dočasné zvýšenie úzkosti alebo prechodné zhoršenie potiaží, aby som sa strachu zbavil?
Čo je to fóbia zo zvierat?

Fóbia zo zvierat je nadmerný a neopodstatnený strach z určitého zvieraťa, ktorý vedie k vyhýbaniu sa tomuto zvieraťu, alebo vyhýbaniu sa miestam. Kde sa toto zviera vyskytuje. Aby sme tento strach mohli nazvať fóbiou, musí spôsobovať človeku výrazné problémy alebo zasahovať do jeho každodenného života. Ak má človek strach z neškodných pavúkov, ale žije v prostredí, kde s nimi prichádza do kontaktu len zriedka, netrpí fóbiou. Tento strach totiž nezasahuje do jeho každodenného života a pravdepodobne ho ani príliš nezaťažuje. O fóbii hovoríme vtedy, keď je strach nadmerný a ne- podložený, zasahuje do každodenného života človeka a spôsobuje mu výrazné nepohodlie.

Hoci ľudia môžu mať fóbiu z akéhokoľvek zvieraťa, najčastejšie sa vyskytuje strach z hadov, pavúkov, včiel a iného hmyzu, psov, mačiek, myší, krýs, netopierov alebo veveričiek. Aký druh fóbie sa u človeka vytvorí, závisí aj od toho, v akom prostredí alebo mieste žije. Napríklad v Austrálii prídeme do kontaktu so žabami častejšie ako u nás, a preto sú fóbie zo žiab častejšie v Austrálii. Strach z hadov sa skôr vyvinie u človeka, ktorý žije v divočine, než u človeka, ktorý žije v meste a s hadmi takmer vôbec neprichádza do styku. Takže to, s akými zvieratami sa človek najčastejšie stretáva výrazne ovplyvňuje, aký druh fóbie sa u človeka vyvinie.

Ako zasahujú fóbie zo zvierat do každodenného života človeka?

Pretože ľudia nemôžu predvídať, kde sa s daným zvieraťom stretnú, sú neustále v strehu, či toto zviera nie je niekde nablízku. Ľudia s fóbiou zo zvierat často krát prehľadávajú okolie, či tam nie je zviera, ktorého sa boja a často majú problémy so sústredením na miestach, kde by sa obávané zviera mohlo objaviť.

Napriek snahe vyhnúť sa obávanému zvieraťu sa niekedy stane, že sa s ním stretnú. Takéto stretnutie obvykle vyvolá intenzívne telesné nepohodlie, čo sa prejaví náhlym vzrušením alebo panikou, príznakmi, ako sú búšenie srdca, pocit nedostatku dychu, závraty, dusenie, nevoľnosť, potenie a pod.

V mnohých prípadoch sa strach a vyhýbanie neobmedzuje len na pohľad na živé zviera. Veľa ľudí totiž udáva, že stačí, keď sa pozerajú na obrázok či hračku, ktorá má podobu obávaného zvieraťa, sledujú o ňom film alebo dokonca samotné rozprávanie o tomto zvierati v nich vyvolá strach.

Aké časté sú fóbie zo zvierat? Na základe nedávnych prieskumov sú fóbie zo zvierat, ako sú pavúky, chrobáky, myši a ha- dy bežnými fóbiami. Fóbiu zo zvierat udávalo 6,6% žien a 2,4% mužov. V miernejšej forme je strach zo zvierat dokonca častejší. Napríklad v jeden štúdii 20% mužov a 55% žien uviedlo, že majú intenzívny strach z hadov, zároveň väčšina z nich uviedla, že im tento strach nevadí, ani im výraznejšie nezasahuje do života. Ženy udávajú fóbiu zo zvierat takmer trikrát častejšie ako muži. Prečo, to sa presne nevie. Existuje na to mnoho teórií, ale všetky sú zatiaľ v rovine.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.