Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Poruchy psychického vývinu:
Funkčné sexuálne poruchy
SEXUÁLNE DYSFUNKCIE U DEPRESIÍ A ICH LIEČBY ANTIDEPRESÍVAMI

Sexuálne problémy sú veľmi časté a postihujú v priebehu manželstva veľký počet párov. Niektorým typom sexuálnej dysfunkcie v priebehu života trpí 10-38% párov západnej spoločnosti. Podľa niektorých odborníkov dokonca každý pár niekedy v priebehu spoločného života zažije sexuálnu dysfunkciu. Neriešené sexuálne problémy významne obmedzujú radosť zo života, zasahujú do partnerského života, vedú ku konfliktom medzi partnermi a môžu viesť k rozpadu manželstva. Čím skôr si pár sexuálne problémy prizná a čím skôr ich rieši, tým je toto riešenie jednoduchšie a vyžaduje menej úsilia. Krátko po vzniku sexuálneho problému stačí často len získať dostatok informácií. Zanedbané sexuálne problémy sa spravidla odstraňujú obtiažnejšie a liečba trvá dlhšiu dobu – došlo už k utvrdeniu niektorých postojov a strachov a vytvoreniu zlozvykov v správaní.

U ľudí trpiacich depresiou sa veľmi často objavujú sexuálne problémy.
Sexuálnej dysfunkcii môže predchádzať rozvoj depresívnej poruchy, vyvinúť sa ako jej súčasť či dôsledok antidepresívnej liečby alebo zostať ako reziduálny problém aj po odznení depresie. Pri zahájení liečby depresívneho pacienta sú sexuálne problémy často maskované poruchou nálady a veľa chorých má problémy spontánne hovoriť o svojich sexuálnych problémoch, zvlášť, ak je lekár opačného pohlavia. Lekár sa na sexuálne problémy väčšinou nepýta. Je to spojené s radom zavádzajúcich mýtov o sexuálnej dysfunkcii u depresívnych :

  • pacienti s depresiou sa nezaujímajú o sexuálne fungovanie
  • pacienti hovoria spontánne o sexuálnej dysfunkcii, ak ňou trpia
  • depresívni budú užívať medikamenty aj napriek sexuálnej dysfunkcii
  • všetky antidepresíva spôsobujú sexuálnu dysfunkciu v podobnej miere.

U depresie si na sexuálnu dysfunkciu sťažuje až 70% postihnutých, zvlášť na zníženie libida. Muži trpia sexuálnou dysfunkciou v súvislosti s depresiou a antidepresívami častejšie ako ženy, za to u žien býva závažnejšia. U depresívnych, kde sexuálna dysfunkcia pred nasadením antidepresív nebola prítomná, sa rozvíja po nasadení serotonergných preparátov (SSRI, venlafaxin, clomipramin) u 58-73%. Rada substancií, psychotropných i nepsychotropných, ovplyvňuje rovnako sexuálne fungovanie. U viac než 100 interných liekov sú tieto efekty popísané (antihypertenziva, steroidy, antihystaminika apod). Taktiež alkohol a iné látky negatívne ovplyvňujú tieto funkcie. Antidepresíva, zvlášť tricyklické, SSRI, IMAO, SNRI ovplyvňujú sexuálne fungovanie vo všetkých fázach cyklu sexuálnej reakcie. Mechanizmus týchto účinkov súvisí s mechanizmom účinkov liekov, týka sa hormonálnych zmien, narušenia adrenergno-cholinergnej rovnováhy, periferného a - adrenergného antagonizmu, inhibiciu oxidu dusnatého, serotonergnú aktiváciu. Zo starších antidepresív nezhoršuje sexuálne fungovanie moclobemid. Tri novšie antidepresíva majú minimálny vplyv na sexuálne fungovanie; ide o bupropion, mirtazapin a nefazodon.

Pacienti mávajú problém hovoriť s lekárom o sexuálnom fungovaní. Majú pocit, že je to intímna záležitosť, hanbia sa, majú strach zo znehodnotenia alebo sú presvedčení, že to nejde zmeniť. Taktiež lekári sú niekedy v rozpakoch, ako hovoriť o sexuálnom fungovaní. Preto sa pýtajú vágne a veľa sa toho nedozvedia. Je potrebné sa pýtať cielene na jednotlivé fázové špecifické funkcie, zistiť vzťah k samotnej depresii a medikamenty a monitorovať toto fungovanie v priebehu liečby.

Medzi metódy zvládania sexuálnej dysfunkcie u depresívnych pacientov patrí:

  • Zníženie dávky antidepresív alebo jeho vysadenie.
  • Pridanie adjuvantného preparátu: Veľa substancií môže pôsobiť ako „antidotum“ vedľajších účinkov antidepresív. Patrí sem methylphenidat, bethanechol, neostigmin, amantadin, cyproheptadin, yohimbin, extrakty gingo biloba, i samotné prídatné antidepresíva, ako je nefazodon, mirtazapin či buprobion a buspiron. Tieto lieky sa podávajú paralelne so základným antidepresívom. Odlišný je sildenafil, ktorý si pacient berie v prípade potreby.
  • Prevedenie na iný preparát s odlišným farmakologickým profilom (mirtazapin, bupropion, nefazodon, moclobemid).
  • Čakanie na spontánnu remisiu v priebehu času: Táto stratégia nie je veľmi úspešná, pretože v priebehu 6mesačnej liečby sa spontánne upraví jen 10-19% pacientov s polékovou sexuálnou dysfunkciou.
  • Kognitívne behaviorálne prístupy: mnoho reziduálnych sexuálnych dysfunkcií, ktoré pretrvávajú i po vyliečení depresie a vysadení antidepresívnych medikamentov je vhodné liečiť pomocou KBT.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.