Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Ambulantná psychiatrická starostlivosť o deti

Ambulantná psychiatrická starostlivosť o deti - MUDr. Ackermanová Katarína
je vhodná pri problémoch :

 • pri výchove
 • pri poruchách správania
 • pri podozrení zo závislosti, alebo užívania návykových látok
 • pri pomočovaní
 • pri zajakávaní a iných poruchách reči
 • pri strate reči
 • pri poruchách učenia a iných školských problémoch
 • pri rôznych strachoch a úzkostiach
 • pri neprimeranom smútku - depresii
 • pri neurotických prejavoch u detí
 • pri tikoch
 • pri poruchách stravovacích návykov
 • pri hyperaktívnych „neposedných“ deťoch
 • pri detskom autizme
 • pri iných ťažkostiach duševného aj medziľudského charakteru (komunikácia, konfliktnosť, izolácia, osamotenosť...)
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.