Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Psychiatrická starostlivosť

Psychiatrická ambulancia pre dospelých je vedená psychiatričkou MUDr. Alžbetou Malejčíkovou.

Táto ambulancia má zmluvné vzťahy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Zdravotnou poisťovňou Dôvera a Zdravotnou poisťovňou Union, zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia. Nutné je pri sebe mať poukaz príslušnej zdravotnej poisťovne, aby sme pacientov mohli zaevidovať. Kto nechce byť evidovaný týmto systémom, hradí si zdravotnú starostlivosť sám, podľa platného cenníka, vyveseného v čakárni.

Ambulantné hodiny sú denne od 7.30hod do 15.30 hod. Pred prvým aj pred opakovaným vyšetrením je nutné sa telefonicky objednať v prijímacej kancelárii Psychosociálneho centra, a to na tel.č. 055 67 19 359 Pacienti, ktorí sú už v psychiatrickej starostlivosti dlhšie, sa môžu objednať na ďalší termín pri skončení zdravotnej kontroly, alebo môžu pred vyšetrením zatelefonovať, aspoň týždeň pred plánovanou kontrolou.

V prípade neprítomnosti psychiatričky sú akútni pacienti odoslaní ku zastupujúcej psychiatričke MUDr. Smieškovej, ktorá má ambulanciu neďaleko, na Poliklinike Východ. To platí predovšetkým pre pacientov, ktorí sú liečení injekčnou liečbou a majú presne stanovený termín návštevnosti. V prípade, že ide len o predpis liekov, je možné si ich dať predpísať u svojej obvodnej lekárky, ale pacient musí mať pri sebe minimálne jednu správu od psychiatričky, z ktorej sa prepíše kód pychiatričky na zadnú stranu predpísu.

Predpis liekov je platný 7 dní.

V prípade výrazného zhoršenia stavu je nutné zájsť do FsNP na Terase, na psychitrickú kliniku, kde na pohotovostnej psychiatrickej ambulancii posúdia následnú liečbu. Na tento postup nie je nutný poukaz od ambulantnej psychiatričky.

Pred prvým vyšetrením je vhodné priniesť výsledky poslednej preventívnej prehliadky u obvodného lekára, alebo záznamy z vyšetrení u iných lekárov špecialistov. Ak pacient nemá tieto záznamy, je možné dať sa vyšetriť až po prvom vyšetrení u psychiatričky. Ak má pacient viac než 50 rokov, súčasťou vyšetrení je vždy aj čerstvé neurologické a internistické vyšetrenie. Výmenný lístok od obvodného lekára nie je pred prvým psychiatrickým vyšetrením nutnosťou.

Stretnutie s lekárkou prebieha v príjemnom prostredí ambulancie, dĺžka prvého vyšetrenia je približne 60 minút a kontrolných vyšetrení približne 30 minút vrátane dokumentácie a tlače receptov. Početnosť prvých kontrol môže byť vzhľadom na zdravotný stav aj častejšia ako raz za mesiac, po stabilizácii zdravotného stavu je to raz za 3 mesiace.

Časté otázky a odpovede pacientov v psychiatrickej ambulancii:

 • 1. Pomôžu mi lieky?
  Liečba psychických ťažkostí liekmi je vždy len 50% toho, čo pre seba človek môže urobiť. Ďalších 50% je psychoterapia a životospráva.

 • 2. Nestanem sa na tieto lieky závislým?
  Všetky psychofarmaká sú podrobne testované medicínskymi výskumami na potenciál lieku k závislosti. V praxi MUDr. Borošovej Denisy 99% predpísaných liekov sú takto overené liečivá. Ak je nutné predpísať lieky ktoré majú potenciál závislosti, dostanete podrobný rozpis užívania tak, aby sa čo najviac minimalizovalo riziko.

 • 3. Potrebujem dostať na liečbu nespolupracujúceho príbuzného - čo s ním?
  Ak je Váš príbuzný nebezpečný okoliu alebo sebe, je možné zavolať RZP a políciu, ktorí ho dopravia do najbližšej psychiatrickej nemocnice. Nebojte sa toho, po vyliečení Vám bude príbuzný s najväčšou pravdepodobnosťou vďačný.
  Ak Váš príbuzný robí činy, ktoré bezprostredne neohrozujú okolie, ale sú zákonne stíhateľné, zažalovať ho za to, a v prípade trestného činu bude prizvaný k riešeniu súdny znalec z oblasti psychiatrie

 • 4. Môžete prísť k môjmu príbuznému domov?
  Lekár špecialista túto možnosť nemá, ale je možné zavolať domov obvodného lekára v čase návštevných hodín, ktoré má každý obvodný lekár určené v ordinačných hodinách.
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.