Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Psychologická ambulancia pre dospelých

Psychologická ambulancia poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť v rozsahu náplne práce klinického psychológa. Zahrňuje psychodiagnostiku a psychoterapiu psychických porúch a problémov s náväznosťou na ďalšiu odbornú starostlivosť lekármi - špecialistami ďalších odborov.

K návšteve psychologickej ambulancie v prípade, že sedenie je hradené zdravotnou poisťovňou, je potrebný výmenný poukaz od obvodného lekára, alebo psychiatra, príp. iného špecialistu, ktorý uzná v riešení zdravotného problému pacienta za vhodnú aj psychologickú starostlivosť. Možná je aj priama platba podľa aktuálneho cenníka. Jedno terapeutické sedenie trvá v rozsahu 45–50min., stretnutia prebiehajú v intervaloch 1x týždenne, príp. podľa dohody s pacientom.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.