Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Psychosociálne centrum otvára pre pacientov s úzkostnými poruchami psychoterapeutickú skupinu vedenú formou Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)

Základné informácie:
Psychoterapeutická skupina s plánovaným otvorením v januári 2018 bude vedená ambulantnou formou s počtom členov 6-12, skupina je uzavretá. Jeden terapeutický blok sa skladá z 15 skupinových stretnutí, dĺžka stretnutí je 1,5 hodiny na báze 1 krát týždenne.
Skupina je realizovaná pod vedením dvoch psychológov: PhDr. Judita Šárik Szilágyiová (KBT), Mgr. Jana Tverďáková (Psychodynamická psychoterapia).

Kognitívna terapia sa zameriava na rozbor myšlienok a zmenu náhľadu na určitú situáciu, behaviorálna časť terapie sa sústredí na zmenu viditeľného správania, analýzu dôsledkov určitého typu správania. Zastrešujúcim cieľom skupinovej KBT psychoterapie je naučiť sa vnímať a vedome usmerňovať svoje prežívanie a správanie so zaistením dlhodobého efektu liečby.

Indikácie a kontraindikácie:

Psychoterapeutická skupina je určená pre pacientov trpiacich úzkostnými, úzkostne depresívnymi poruchami, špecifickými fóbiami, pre pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou, agorafóbiou, sociálna fóbiou, zmiešanou úzkostne depresívnou poruchou a obsedantne kompulzívnou poruchou.

Zvážiť je potrebné: závažnosť príznakov, komorbidita s inými poruchami, intelekt, ochota vychádzať s ostatnými členmi, vek.           

O zaradení pacienta do skupiny a zložení skupiny rozhoduje psychoterapeut. 

Ciele skupinovej psychoterapie: Porozumieť svojim ťažkostiam v rámci modelu KBT. Naučiť sa stanovovať reálne ciele. Uvedomovať  si a rozlišovať emócie, myšlienky, telesné reakcie a správanie. Identifikovať a pracovať so škodlivými postojmi, automatickými negatívnymi myšlienkami. Nahliadnuť na svoju osobnú minulosť a uvedomiť si vplyvy a udalosti, ktoré sa mohli podieľať na vzniku ťažkostí. Precvičiť si asertívne zručnosti. Exponovať sa situáciám, ktoré zúskostňujú a ktorým sa vyhýba.

Výhody skupinovej KBT (oproti individuálnej psychoterapii):

  • šetrí čas
  • učenie sa jeden od druhého
  • zjednodušenie nácviku sociálnych zručností
  • pomáha pacientom vytvoriť sociálnu sieť
  • vytvára motivujúce prostredie

Nevýhodou je plošnosť a neindividuálnosť terapeutických zásahov, čo je možné korigovať občasnými individuálnymi sedeniami. 

Skupinová psychoterapia je hradená zdravotnými poisťovňami. Liečba formou skupinovej psychoterapie je indikovaná psychiatrom resp. všeobecným lekárom.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.