Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Deň duševného zdravia

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť Psychosociálne centrum (ďalej len PSC) širokej verejnosti, prehĺbiť osobný kontakt organizácie s obyvateľmi mesta Košice a jeho okolia a oboznámiť verejnosť prostredníctvom informačného stánku, letákov s možnosťami odbornej pomoci v PSC. Obyvatelia mesta Košice a jeho okolia sa dozvedeli viac o tom, čo môžu urobiť pre svoje vlastné duševné zdravie. Ďalším cieľom bolo odbúranie psychických bariér v myslení ľudí prekonávaním predsudkov voči ľuďom s psychickými problémami, ale aj voči využívaniu služieb odborníkov starajúcich sa o duševné zdravie a sociálne blaho. Projekt bol realizovaný v roku 2010 a podporil ho Fond zdravia mesta Košice, n. f.

Hlavné aktivity projektu:
  • Prezentácia služieb Psychosociálneho centra v informačnom stánku – v rámci informačnej kampane návštevníci obdržali informačné letáky o pomoci a službách v Psychosociálnom centre.
  • Interaktívna hra - občania mali možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry – skladanie nových slov z písmen, ktoré sa nachádzajú v názve Deň duševného zdravia. Každý účastník interaktívnej hry bol odmenený malým darčekom z arteterapeutickej dielne klientov PSC.
  • Prezentácia výrobkov z arteterapeutických dielní klientov Psychosociálneho centra.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.