Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Dýchajme Košicami

Projekt „Dýchajme Košicami“ je zameraný na cieľovú skupinu ľudí ohrozených správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb (týraným matkám s deťmi) žijúcich v Zariadení núdzového bývania (ďalej len ZNB), Adlerova č. 4, Košice. Zámerom projektu je počas letných prázdnin poskytnúť a motivovať deti ako aj klientky/matky ZNB k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode namiesto vysedávania pred televízorom alebo počítačom. Často sa stáva, že samotné matky týchto detí vyrastali v prostredí chudobnom na sociálne podnety a tak im nie je prirodzené aktívne tráviť voľný čas s deťmi v prírode, či už na prechádzkach alebo realizovaním rôznych hier – voľnočasových aktivít. Sociálna situácia matkám v hmotnej núdzi, matkám hľadajúcich si prácu a starajúcich sa o viac detí, častokrát neumožňuje spolu so svojimi deťmi navštíviť a spoznať rôzne krásy Košíc a jeho okolia ako napr. ZOO Košice, vyhliadkovú vežu, botanickú záhradu a pod. Našim zámerom je vďaka projektu realizovať aktívne výlety so spoznávaním zaujímavých miest v Košiciach, pobytom v prírode a zvýšením environmentálneho povedomia u detí a zároveň aj u klientiek/matiek. Do projektu sa zapoja rôzni odborníci ako sociálni pracovníci ZNB a PSC, psychológovia a psychiatri PSC ako aj pracovníci Komunitného centra (KC). Projekt bude realizovaný počas mesiacov júl – september 2015 prostredníctvom 6 stretnutí a je podporený Fondom zdravia mesta Košice, n. f.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.