Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Krehké duše svojim Košiciam III

Projekt predstavoval prehliadku dramatickej tvorivosti hendikepovaných detí a mládeže detských domovov, základných umeleckých škôl, domovov sociálnych služieb a pozvaných hostí. Počas kultúrno-spoločenského podujatia mohli deti a mládež vystavovať výrobky na výstave "Cesta svetla" a "Cesta duše", ktoré sami vyrobili v tvorivých dielňach. Podujatie bolo vnímané ako príležitosť k vzájomnému porozumeniu - podaniu pomocnej ruky v integrácii hendikepovaných detí a mládeže, čo je podstatný fenomén prijatia tejto minority majoritnou väčšinou. Projekt zrealizovalo PSC v spolupráci s ďalšími organizáciami v roku 2014. Súčasťou projektu bola práca v tvorivých dielňach a nácvik kultúrno-spoločenského programu. Projekt bol zameraný na handicapované deti a mládež a bol podporený Nadáciou VÚB. Jednodňové podujatie bolo venované všetkým obyvateľom mesta Košice a blízkeho okolia.

Aktivity v rámci projektu:

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.