Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Nezábudka deťom

Projekt bol podporený Ligou za duševné zdravie a realizovaný počas jarných prázdnin 2015 v Zariadení núdzového bývania. Cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času detí zo Zariadenia núdzového bývania. Deti sa zúčastnili arteterapeutických stretnutí zameraných na uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov. Pre deti sa pripravili tiež pohybové a relaxačné aktivity v rámci, ktorých sa mohli spoločne zahrať a zacvičiť si.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.