Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Reportéri časopisu „Krehké duše“

Cieľom projektu je vytvorenie časopisu, ktorého tvorcami a redaktormi sú ľudia s duševnými problémami – klienti Psychosociálneho centra, ktorí sú kvôli dlhodobým zdravotným problémom vyradení z pracovného života. Predpokladom projektu je vytváranie nielen obsahu časopisu svojou vlastnou autentickou, umeleckou tvorbou, ale i celej prípravy časopisu do tlače. Pre klientov je pritom dôležitý samotný proces tvorby. Tvorivosť im ponúka únik do iného sveta, pomáha im vypĺňať samotu, rozširuje ich vedomie a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. Pravdou však ostáva, že ak ľudia s duševnými problémami svojou tvorbou reagujú na okolité podnety či inšpirácie, dokážu si pritom zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostanú sami sebou. Za technickú stránku projektu (grafická úprava časopisu) budú taktiež zodpovední klienti, ktorým bude poskytnutý kurz počítačových zručností. Zvýšením vedomostí a zručností získaných na kurze počítačových zručností sa prispeje k lepšiemu uplatneniu klientov na trhu práce. Odbornú pomoc pri tvorbe časopisu zabezpečia zamestnanci Psychosociálneho centra. Projekt bol podporený Nadáciou Orange v rámci programu „Prekročme spolu bariéry“ v roku 2011.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.