Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Seniori na cestách

Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov žijúcich v meste Košice. Zámerom projektu bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti seniorov o základných návykoch správania sa na cestách a v dopravných prostriedkoch, o dopravných predpisoch, rizikových situáciách, ktoré môžu vzniknúť pri cestovaní a poskytnúť základné informácie o prvej pomoci. Projekt sa realizoval v roku 2013 prostredníctvom 4 stretnutí formou neformálneho vzdelávania na spoločných stretnutiach seniorov a pracovníkov Psychosociálneho centra. Projekt bol podporený Fondom zdravia mesta Košice, n. f.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.