Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Stretnime sa bez mobilu

Stretnime sa bez mobilu Projekt „Stretnime sa bez mobilu“ bol zameraný na klientov denného stacionára, matky s deťmi, ktoré bývajú v Zariadení núdzového bývania (ZNB) a deti z Krízového strediska Oceľová nádej (KS Oceľová nádej). Zámerom projektu bolo zorganizovať stretnutie zamerané na aktívne trávenie voľného času bez mobilov, televízie a počítača.

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22. januára 2016 v Spoločenskom centre na Jegorovovom námestí č. 5, v Košiciach. Príjemnú atmosféru počas stretnutia vytvárali rôzne vystúpenia, ktoré si pre hostí pripravili účinkujúci. Svojim speváckym vystúpením prispela aj známa košická speváčka Anka Gajová. Do programu sa zapojili taktiež klienti denného stacionára svojim literárno-dramatickým pásmom. Deti zo ZNB a KS Oceľová nádej si pripravili rôzne vystúpenia pod vedením komunitných pracovníkov a pracovníkov krízového strediska.

Týmto stretnutím sa naplnil hlavný cieľ projektu, ktorým bolo podporiť aktívne trávenie voľného času v komunite bez používania technických komunikačných prostriedkov. Zároveň sa touto akciou podarilo naplniť krásnu myšlienku projektu na spoločne strávený čas a vzájomné spoznávanie sa klientov, ktorí využívajú sociálne a zdravotnícke služby Psychosociálneho centra.

Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu zdravia Mesta Košice, n. f.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.