Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Vylaďme telo a myseľ

Projekt je zameraný na osoby ohrozené správaním iných osôb resp. na osoby, ktoré sa stali obeťou správania iných osôb (t. j. pre týrané matky a otcov s deťmi). Zámerom projektu je pomôcť zadefinovať, spoznať a osvojiť si návyky ako žiť zdravším a plnohodnotnejším spôsobom života so schopnosťou zvládať stresové životné situácie týkajúce sa rodiny, výchovy detí a pracovných povinností. V rámci projektu sa uskutočnia stretnutia venované témam ako: „Možnosti zvládania stresu“, „Nácvik relaxácie“, „Pohybom proti stresu“ a „Arteterapia“. Projekt bol realizovaný v roku 2014 s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.