Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

Notice: Undefined offset: 11 in /var/www/pscentrum.sk/www/web/o-nas/zverejnovane-dokumenty/zmluvy/2016/index.php on line 17

Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/pscentrum.sk/www/web/o-nas/zverejnovane-dokumenty/zmluvy/2016/index.php on line 18

error - rok
Interné č.Externé č.Predmet:Dodávateľ:Adresa:Dátum platnosti:Dátum zverejn.:
PSC/2/20161/2016Zmluva o zverejnení majetku do správyMestská časť Košice-KrásnaOpátska č. 18, 040 18 Košice04.01.201604.01.2016
PSC/3/20165100694183C/2016Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice07.01.201607.01.2016
PSC/4/2016Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava07.01.201607.01.2016
PSC/5/2016Dodatok č. 01Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava07.01.201607.01.2016
PSC/16/201630-000107625PO2016Zmluva o dodávke vody z verej. vodovoduVýchodoslovenská vodáren. spoločnosť, a.s.Komenského 50,042 48 Košice13.01.201615.01.2016
PSC/17/20162016KU576Licenčná zmluvaPROMYS soft, s.r.o.Nám, M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava14.01.201615.01.2016
PSC/24/201614/2016Darovacia zmluvaNadácia U. S. Steel KošiceVstupný areál U.S.Steel, 044 54, Košice19.01.201627.01.2016
PSC/50/2016R_11/2016Zmluva o dieloIVeS, organizácia pre informatiku verejnej správyč/td>Čs. armády 20, 041 18 Košice02.02.201605.02.2016
PSC/57/2016Dohoda o zamestnávaní občanov na ppSpráva mestskej zelene v KošiciachRastislavová 79, 040 01 Košice26.02.201626.02.2016
PSC/59/20162014000595Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetkuMesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice02.03.201603.03.2016
PSC/63/2016Zmluva o spolupráciUniverzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakultaŠrobárova 2, 041 80 Košice10.03.201616.03.2016
PSC/65/201678SSAS039812Dodatok č.8 k zmluveDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Einsteinova 25, 851 01 Bratislava23.03.201623.03.2016
PSC/66/2016Darovacia zmluvaTESCO STORES SR, a.s.Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava23.03.201624.03.2016
PSC/51/20162016000547Zmluva o zverení majetku mesta do správyMesto KošiceTr. SNP 48/A, 04011 Košice30.03.201606.04.2016
PSC/74/201643SKOM002811Dodatok č. 15 k zmluveVšeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.Mamateyova 17, 850 05 Bratislava31.03.201601.04.2016
PSC/73/2016Zmluva o výkone supervízieMgr. Jana MargováA.V. Suvorova 274/28, 071 01 Michalovce06.04.201606.04.2016
PSC/97/2016336/OKNP-S/2016Zmluva o partnerstveÚstredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8, 812 67 Bratislava19.04.201620.04.2016
PSC/75/20167003SSAS000612Dodatok č. 8 k zmluveUnion zdravotná poisťovňa, a. s.Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava21.04.201622.04.2016
PSC/84/2016Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní službyOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 812 08 Bratislava12.05.201613.05.2016
PSC/133/2016Darovacia zmluvaLabaš spol. s r. o.Textilná č. 1, 040 12 Košice19.05.201620.05.2016
PSC/86/201616/41/51A2/55DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceStaničné námestie č.9, 042 11 Košice25.05.201625.05.2016
PSC/88/2016Zmluva o podnájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s.r.oJužné nábrežie č. 13, 040 22 Košice01.06.201601.06.2016
PSC/89/2016Príkazná zmluvaMesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice02.06.201602.06.2016
PSC/90/2016Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 Slovakia, spol. s r. o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava08.06.201609.06.2016
PSC/91/2016Dohoda o vzájomnej spolupráciEvanjelická materská školaExnárova 10, 040 22 Košice15.06.201616.06.2016
PSC/94/2016Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s. r. o.Južné nábrežie 13, 042 19 Košice17.06.201620.06.2016
PSC/96/2016Zmluva o dieloIng. Marcel Smieško - DREVOSTAVBAJasovská 64/A, 040 11 Košice06.07.201607.07.2016
PSC/132/2016Zmluva o spolupráciJana Bérešová, RNDr. Ján Kováč26.07.201627.07.2016
PSC/134/2016ZOD/2345/2016Dodatok č. 1Ing. Marcel Smieško - DREVOSTAVBAJasovská 64/A, 040 11 Košice05.08.201608.08.2016
PSC/147/201616/41/054/287-CzKNDohoda o poskytnutí finančných príspevkovÚPSVaR KošiceStaničné námestie č. 9. 042 11 Košice19.08.201625.08.2016
PSC/161/2016Dohoda o vzájomnej spolupráciDetský domov - SečovceŠtúrova 535/2, 078 01 Sečovce23.08.201624.08.2016
PSC/162/2016Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 028/2011AGB ekoservis, spol. s r. o.Pražská 2, 040 11 Košice24.08.201625.08.2016
PSC/163/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSLOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava24.08.201625.08.2016
PSC/164/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSLOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava24.08.201625.08.2016
PSC/165/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/166/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 1Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/167/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 2Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/168/2016Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/169/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 3Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/170/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 4Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/171/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 5Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava25.08.201626.08.2016
PSC/184/2016146/2016Zmluva o poskytnutí služby247 services, spol. s r. o.Vodárenská 636/3, Košice - Sever25.08.201626.08.2016
PSC/172/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 6Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava26.08.201630.08.2016
PSC/175/2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSLOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava31.08.201602.09.2016
PSC/146/2016Zmluva o sprave IKT247 services, s.r.o.Vodárenská 3, 04001 Košice31.08.201601.09.2016
PSC/177/2016Zmluva o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluveOrange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava31.08.201602.09.2016
PSC/178/2016Zmluva o spolupráciLiga za duševné zdravie SR, o. z.Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava02.09.201605.09.2016
PSC/179/2016Dodatok č. 2 k zmluve č. ZOD/2345/2016Dodatok č. 2 k zmluve č. ZOD/2345/2016Ing. Marcel Smieško - DREVOSTAVBAJasovská 64/A, 040 11 Košice05.09.201606.09.2016
PSC/180/2016Zmluva o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve 1Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava
PSC/181/2016Zmluva o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve 2Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava
PSC/182/2016Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava07.09.201608.09.2016
PSC/183/2016ZmluvaFlóra +, spol. s r. o.Húskova 27, 040 23 Košice13.09.201614.09.2016
PSC/185/2016Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorovMesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice16.09.201621.09.2016
PSC/194/20160808026586Poistná zmluvaKooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava30.09.201607.10.2016
PSC/196/2016Zmluva o spolupráciŽelezničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9, 040 01 Košice13.10.201614.10.2016
PSC/201/2016Zmluva o spolupráciAnna Ferenczová24.10.201625.10.2016
PSC/209/2016Dohoda o vzájomnej spolupráciZariadenie pre seniorov: Jeseň - Košice n.o.Masarykova 4, 040 01 Košice02.11.201603.11.2016
PSC/226/2016Zmluva o spolupráciIng. Monika RipcsuHlinková 31, 040 06 Košice27.12.201630.12.2016
PSC/239/201620/2016Zmluva o poskytnutí grantu č. 20/2016Fond zdravia Mesta Košice, n.f.Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice27.12.201630.12.2016
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.